Kontaktinformation

Kontaktadress

Brf Geten 30,
Frejgatan 35,
113 49 Stockholm

E-mail

Organisationsnummer

716460-1952

Fastighetsskötsel & vitvaruservice: Fastighetsägarna service Stockholm AB.
• tel. 08-617 76 00

Ekonomisk förvaltare: Förvaltning i Östersund AB Tel. 08-52 218 242 eller 010 – 175 7100 (vxl)
Telefontid för boende och mäklare kl 8–12 vardagar.