Kontaktinformation

Kontaktadress

Brf Geten 30
Frejgatan 35
113 49 Stockholm

E-mail

Organisationsnummer

716460-1952

Fastighetsskötsel & vitvaruservice: Fastighetsägarna service Stockholm AB.
• tel. 08-617 76 00

Ekonomisk förvaltare: Simpleko, Tel. 018-66 01 60 (vardagar 09:00-12:00)
Adress: Simpleko, Box 1005, 751 05 Uppsala
Ärenden kan med fördel hanteras på portal.simpleko.se (Inloggning med Bank-ID)