VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING: RÅD & TIPS FRÅN FASTIGHETSÄGARNA

Trivselregler Geten

I en bostadsrättsförening är ordning och trivsel i fastigheten medlemmarnas gemensamma ansvar. 

Om vi alla hjälps åt i stort och smått, är uppmärksamma på vad som händer och följer de trivselregler som tagits fram i föreningen kan vi hålla kostnaderna nere, slippa onödig irritation och få en fastighet att trivas i. 

Allmänna ordningsregler

Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen i fastigheten.

Snö, ska om möjligt tas bort från balkongen. Frysskador kan uppkomma och när det töar rinner vattnet ner på grannen inunder.

Innergården

Gården, pergolan och växthuset är till för alla boende i föreningen, mysiga platser där vi kan umgås med varandra eller med våra vänner.

För att hålla vår fina gård snygg och för allas trivsel, är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla snyggt. Styrelsen har därför fastställt några enkla förhållningsregler:

PERGOLAN

 • Om man vill försäkra sig om att kunna använda bord i pergolan en viss tid så bokar man ett eller två bord i vårt bokningssystem. Observera att det då är pergolan man bokar, eventuellt även med grill. Man bokar inte hela innergården.
 • Bokningar görs i två-timmarspass, högst tio samtidiga bokningar per hushåll. Exempelvis kan man då boka båda borden en lördag från 14–24.
 • Visa dina grannar hänsyn – tänk på ljudnivån. Ljud på innergården tenderar att fortplanta sig, även samtalsljud sprider sig till boende med fönster och balkong mot gården såväl i vår fastighet som intilliggande.
 • Söndag till torsdag ska det därför vara tyst från kl 22, fredag & lördag från kl 24.
 • Om du använder grillen ansvarar du för att rengöra den och tömma den på aska. Aska kan, när den är kall, slängas i gårdens soptunna.
 • All form av matavfall och rester ska tas med hem. Endast trädgårdsavfall och aska från grillen får slängas i gårdens soptunna för att undvika råttor.
 • Städa upp efter er, torka av bord och stolar och ställ tillbaka borden så de står tvärs pergolan med 6 stolar vid varje bord.

GÅRDEN

 • Vattenslangen är endast avsedd för att vattna våra växter. Hjälp gärna till med det.
 • Använd gärna gräsmattan till att spela badminton, krocket, kubb eller spel med lätt plastboll. Kubb finnsi förrådet direkt till höger i 35:an.
  Bollspel på gårdens asfaltsyta är däremot inte tillåtet, av hänsyn till boende.
 • Boulebanan kan bokas i vårt bokningssystem med hjälp av informationstavlorna eller Dinbox-appen. Bouleutrustning finns i förrådet. Kratta banan när ni spelat färdigt. Minderåriga får, av säkerhetsskäl, endast spela boule i målsmans sällskap.
 • Föräldrar ansvarar för sina minderårigas lek på gården. Klättring på pergola, blomlådor, grill, garagekupolen eller växthus är absolut förbjudet.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Grannars agerande 

Tidvis dyker det upp synpunkter som rör grannars agerande. Styrelsen ser INTE som sin uppgift att komma med förmaningar till medlemmar. Om man har synpunkter om sina grannars agerande så försöker man i första hand lösa detta direkt med den granne som man har synpunkter på.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs? 

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Mer information

Läs mer i Fastighetsägarnas broschyr här.

 


 

För nyinflyttade

Som ny bostadsrättsinnehavare är det bra att känna till en del saker.

Visste du tex. att definition av bostadsrättsboende enligt bostadsrättslagen innebär ”att man inte äger sin lägenhet utan man äger en andel i föreningen. Andelsägandet ger dispositionsrätten till ett boende i en viss lägenhet”. Detta innebär att man som medlem har att beakta att föreslagna ändringar i den lägenhet man disponerar är anpassade till hela fastighetens stil och karaktär. Tänk på att när du ska renovera eller bygga om så måste du anmäla detta till styrelsen dvs. om det inte gäller ytskikt så som målning, tapetsering, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar (ej ytterdörr). Du behöver alltså ett godkännande av styrelsen.

Ibland kan det till och med krävas bygglov tex. om du vill bygga balkong eller ett skyddsplank (med en viss höjd och utseende).

Checklista för introduktion av nyinflyttade

Denna checklista skall vara ett stöd för Brf Geten30 styrelse samt för ny medlem som flyttar in i huset.

Då medlemsansökan är tillstyrkt på styrelsemöte så skickas detta dokument till nya medlemmen/medlemmarna.

En ansvarig i styrelsen utses med uppgift att vara kontaktperson samt introducera de(n) nya efter inflyttning i bostadsrätten. Kontaktuppgifter till ny medlem – styrelsen kontaktar tillträdande och ber dom meddela styrelsen (styrelsen@brfgeten30.se)
a. Namn

b. Lägenhetsnummer

c. Våning  

d. Telefonnummer

e. Email

f. Styrelsen ber samtidigt om medgivande för att samla den informationen på föreningens kontaktlista enligt GDPR.

Kontaktperson i styrelsen avseende introduktion i huset meddelas tillträdande medlem. Tillträdande medlem kontaktar styrelsens kontaktperson och meddelar;
Namn som skall upp på lägenhetsdörr
Namn som skall in på anslagstavla i port och källare
Namn och telefonnummer (upp till 2 st) som skall läggas in på porttelefonen för in-passage genom porten.
Inflyttningsdatum
Efter inflyttning av ny medlem så bestäms en tid för en rundvandring i huset med information om fastighetens utbud o vilka regler som gäller. Medlem kontaktar själv styrelsens kontaktperson för att avtala tid.
Vid rundvandring så introduceras även ny medlem till var information finns på hemsidan, regler för felanmälan och andra rutiner.
Kontaktperson i styrelsen beställer själv och koordinerar med informations- och IT- ansvarig punkt 1 och 3 ovan.

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Se föreningens stadgar §§ 13 – 20. I stadgarna täcks bland annat följande in:

 • Försäkringar
 • Underhållsansvar
 • Reparationer
 • Ändringar i lägenheten
 • Upplåtelse i andra hand
 • Inneboende
 • Störningar
 • m.m.