Garaget

Porten
Den som passerar ut och in i garaget bör tänka på att se till att porten eller lilla dörren går igen ordentligt och att ingen obehörig smiter in. Detta efter att det skett intrång och inbrott. Om ni möter någon ni inte känner igen, så fråga vem dom är och vart de skall gå. På vintern bör man också tänka på att inte använda stora porten när man är till fots, eftersom värmeutsläppet då blir stort och elkostnaderna stiger för föreningen.

Nycklar
Garageporten kan öppnas med nyckelbricka eller fjärrkontroll och lilla dörren intill porten med nyckelbricka. Behöver du nyckelbricka eller fjärrkontroll, meddela styrelsen. De två dörrarna mellan garage och källare öppnas med nyckelbricka och stängs automatiskt efter ca 10-12 sekunder. De får ej lämnas öppna!

P-platser
Boende i fastigheten har företräde till P-platserna som fördelas efter ett kösystem. Intresseanmälan och uppsägning av parkeringsplats görs till styrelsen. Alla som får p-plats tecknar ett skriftligt separat avtal, med reglerad uppsägningstid. Vid avflyttning så får man inte behålla p-platsen. Här finns mer information kring parkeringsplatser.

Elbilsladdare
Samtliga garageplatser är utrustade med elbilsladdare. För att nyttja dessa krävs ett separat avtal med föreningen samt att man har ett konto på Opigo Cloud. För mer information, kontakta styrelsen@geten30.se.


 

Cyklar och cykelrum

Cyklar som används regelbundet kan stå i cykelställen på gården, eller ställas i cykelrummet i källarplanet under 37:an.

Cyklar som står här ska vara märkta med namn.

Cyklar som parkeras på gården skall ej blockera tillfarten för gående. Cyklar få endast uppställas i cykelställen innanför gräsmattan.


 

Barnvagnsrum

Barnvagnrum finns på gårdsplanet i 33:an och det finns även rum som kan användas till barnvagnar på gårdsplanet i 37:an. I 37an så har gårdslägenheten sitt källarförråd längst in, varför gången skall hållas fri för inpassage.


 

Källaren

Dusch
I källargången finns ett duschrum med toalett, som man kan använda när det egna badrummet renoveras.

Verktyg och redskap
Föreningen har redskap och verktyg som kan lånas. Ta kontakt med styrelsen.

Pirra
I snickarboden finns två pirror, för att boende i huset lättare ska kunna forsla tunga saker till och från lägenhet och källare. När man använt en pirra ska den genast lämnas tillbaka, någon annan kan behöva den. 


 

Tvättstugan

Vår tvättstuga är egentligen två som kan bokas var för sig. Du bokar tvättid i vårt bokningssystem.
För att behålla bokad tvättid måste du komma senast en halvtimme efter utsatt tid annars har andra rätt att ta över den bokade tvättiden.

Tänk på att inte köra vare sig för mycket eller för lite i maskiner eller torktumlare – det kostar föreningen både vatten och el.

Lämna tvättstugan som du själv skulle vilja finna den!


 

Gården

Skötsel
Snöskottning, gräsklippning och vattning av rabatter sköter vi själva, detta för att minska föreningens kostnader. Redskap finns i barnvagnsrummet i 35:an, portnyckeln går till låset. Sand, salt, skyffel och sopkvastar ställs normalt ut i varje entré inför vintern. Vi uppmanar boende i varje uppgång att hjälpa till att skotta och halkbekämpa direkt efter ett snöfall. Då unviker vi isbildning med halkrisk som följd.

Grill
Föreningen har två stycken kolgrillar för utlåning som förvaras i förrådsrummet i 35:ans gårdsplan. Om du lånar grillen: var noga med att göra ren den efteråt och ställa tillbaka den i förrådsrummet. Kol och tändmaterial får man hålla med själv.