Avfallshantering

I vår fastighet har vi tre möjligheter att bli av med sopor i huset:

 • Sopnedkasten
 • Återvinningsrummet för matavfall och förpackningar i källargången
 • Grovsoprummet under 37:an

Farligt avfall
Följande sopor kan inte lämnas i huset. Dessa måste vi själva frakta bort:

 • möbler
 • lösningsmedel, kemikalier och batterier
 • målarfärgsburkar: lämnas till återvinningsstation/miljöstation
 • bilbatterier: lämnas till bensinmack eller återvinningscentral/miljöstation
 • julgranar: lämnas på uppsamlingsplats för granar, annonseras i lokalpressen
 • läkemedel: lämnas i särskild påse för kasserade läkemedel till apotek
 • farligt avfall: lämnas till miljöstation. Det finns även mobil miljöstation.

Se också www.stockholm.se och www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/

 

Matavfall
I återvinningsrummet finns kärl för matavfall. Matavfall samlas i därför avsedda papperspåsar. Dessa påsar finns att hämta i återvinningsrummet. 

Placera gärna lite hushållspapper eller tidningspapper i botten av papperspåsen för att undvika att botten blir för fuktig.

Exempel på matavfall:

 • Skal och rester av grönsaker och frukt
 • Rester av kött, fisk och skaldjur
 • Pasta, ris
 • Rester av bröd, äggskal
 • Teblad, kaffesump. Filter och tepåsar kan också läggas i matavfallet så väl som mindre mängd ofärgat hushållspapper

 

Sopor som får lämnas i huset
Sophantering är numera både komplicerat och kostsamt. Det är varje boendes eget ansvar att sortera sina sopor. Genom att göra rätt minskar kostnaderna för oss alla.

Vid minsta tvekan om var man ska lägga något, ska man välja sopnedkastet eller grovsoprummet! Vi betalar sophämtning per kubikmeter. Tänk på att platta ihop kartonger och andra skrymmande saker så mycket som möjligt, så att vi kan hålla kostnaderna nere.

Sopnedkastet
Avsett för hushållssopor i väl tillknutna plastpåsar.
Det finns inte längre många fastigheter i Stockholm som har kvar sopnedkast och vi för en ständig kamp för att kunna behålla dem. Om det ska lyckas måste alla som använder sopnedkasten följa den enkla regeln: hushållssopor i väl tillknutna plastpåsar.

Rinner dåligt förpackat innehåll ut på vägen ner blir det ohygieniskt, snuskigt och besvärligt för de styrelsemedlemmar som ansvarar för att hålla sopsnurrorna igång. Vinkartonger, pizzakartonger och diverse annat orsakar lätt totalstopp. Ett stopp bygger snabbt upp en flera våningar hög soppelare som luktar i hela uppgången.

Om alla hjälps åt genom att

 • använda väl tillknutna plastpåsar i sopnedkasten och
 • dessutom se till att alla familjemedlemmar, gäster, hemvårdspersonal, inhyrda hantverkare, mm vet vad som gäller, för då kan vi förhoppningsvis klara att behålla sopnedkasten.

Förpackningsåtervinningsrummet i källargången
Sedan 1994 har Sveriges producenter (dvs. alla som tillverkar, importerar, fyller och säljer förpackningar eller förpackade varor) enligt förpackningsförordningen ansvar för insamling och återvinning av förpackningarna när de blivit avfall.

Vi som är konsumenter fick i och med förpackningsförordningen i uppdrag att sortera och lämna förpackningar till återvinning.

Föremål som inte är förpackningar ska läggas i hushållssoporna dvs. sopnedkastet (förpackat i väl tillknuten plastpåse) eller om det är större föremål i containrarna i grovsoprummet.

I återvinningsrummet finns behållare för:

 • matavfall
 • returpapper
 • plastförpackningar
 • pappersförpackningar
 • metallförpackningar
 • ofärgat glas
 • färgat glas
 • behållare för wellpapp finns i grovsoprummet

Förpackningarna ska läggas löst i behållaren, inte i kasse. Därvid gäller:

 • plastkassar som du burit ner förpackningarna i lägger du i plaståtervinningen.
 • pappkassarna som du burit ner förpackningarna i läggs i buren för kartong.

När en förpackning består av flera materialslag ska de, om möjligt, separeras och lämnas var för sig.

Förpackningar som inte kan separeras sorteras efter det material som förpackningen till största delen består av. Metallkorkar, kapsyler och lock ska tas bort och läggas i metalltunnan.

Returpapper (obs ej kuvert)

 • tidningar
 • tidskrifter
 • kataloger
 • reklamblad (utan plastomslag)
 • kontorspapper
 • telefonkataloger

Wellpapp, kartong och papperspåsar

 • wellpapp
 • kartonger, hopvikta
 • papperskassar

Plaståtervinningen (även mjukplast)

 • frigolit (obs! hör till plasten)
 • ketchup-, saft- och schampoflaskor
 • yoghurt- och smörburkar
 • petflaskor, som inte pantas kan läggas här
 • mjuka och hårda bärkassar
 • plastpåsar
 • plasttuber
 • refillpaket
 • plastfolie och -film
 • innerpåsar i till exempel müslipaket
 • burkar, dunkar, flaskor av plast, små hinkar (till exempel för sylt)

Pappersförpackningar (OBS, wellpapp till grovsoprummet)

 • mjölk- och juiceförpackningar
 • äggkartonger (söndertrampade)
 • kartonger för fryst mat eller torrvaror som pasta, ris eller tvättmedel
 • tjocka påsar för t ex mjöl, socker och potatis

Metallförpackningar

 • konservburkar
 • tuber
 • formar av folie eller aluminium
 • kapsyler
 • lock från burkar
 • sprayburkar, som ska vara tömda
 • dryckesburkar utan pant

Ofärgat och färgat glas

 • det finns ett kärl för ofärgat och ett för färgat eller tonat glas

Kapsyler och lock ska tas bort och sorteras separat. 

Det är viktigt att färgat och ofärgat glas inte blandas. Smält glas kan inte avfärgas och därför riskerar stora mängder ofärgat glas, som det finns mindre tillgång till, att gå till spillo.

Följande får inte kastas i återvinningsrummet!

 • kuvert (läggs i Hushållssopor)
 • keramik (läggs i Grovsopor)
 • porslin (läggs i Grovsopor)
 • spegelglas (läggs i Grovsopor)
 • glas som inte är förpackningar (läggs i Grovsopor)
 • blomjord (läggs i Grovsopor)
 • kattsand (läggs i Grovsopor)

Grovsoprummet
Ligger innanför cykelrummet under 37:an.Här finns containrar där man kan kasta elavfall och skrymmande saker, som inte passar i förpackningsåtervinningsrummet. Inga möbler, garderober eller byggavfall får slängas här! En borttransport av detta kostar föreningens medlemmar 1 000-tals kronor extra varje gång.

I grovsoprummet finns behållare för

 • skrymmande föremål
 • elavfall (”allt som har sladd”, batterier, IT-utrustning, etc)
 • glödlampor
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • wellpapp

Större saker som möbler, spisar, kylskåp, tvättmaskiner ska forslas bort av den som levererar den nya vitvaran eller av boende.

OBS
Vid renoveringar ska du själv eller din byggare/entreprenör forsla bort allt avfall. Byggmaterial får inte ställas ner i grovsoprummet.

Återanvändningshylla
Längst in i grovsoprummet finns hyllor där man kan ställa fungerande saker, som man inte längre har användning för - någon annan kanske kan få nytta av dem. Tunga saker ställs på golvet innanför den gula linjen. Här är det viktigt att hålla ordning i återanvändningsområdet, annars fungerar det inte.

Den som ställt fungerande saker inom återvinningsområdet ansvarar för att dessa kasseras eller omhändertas efter 14 dagar om de står kvar.