Vid vattenskada

Läckage av vatten orsakar ofta stora skador på både lägenhet och allmänna ytor i en förening. Alla vattenskador måste därför anmälas och hanteras på rätt sätt.

ÅTGÄRDER VID VATTENSKADA I LÄGENHET
Vad skall jag som lägenhetsinnehavare göra då?
Vem som ansvarar för vad framgår av föreningens stadgar. Här nedan beskrivs den praktiska hanteringen av en skada. 

Observera att vattenskada ALLTID måste anmälas till styrelsen.

 • Se till att ingen kommer till skada
 • Försök därefter omedelbart att begränsa skadan<
 • Kontakta styrelsen – beskriv vad som hänt, och skicka även bilder
 • Anmäl skadan till eget försäkringsbolag
 • Styrelsen anmäler samtidigt även till föreningens försäkringsbolag
 • Kom överens med styrelsen om hur utredning, utrivning och torkning skall ske. Dessa saker är föreningens ansvar att hantera. Utredningen innebär normalt sett att styrelsen anlitar ett fuktsaneringsbolag för att dokumentera och analysera skadans uppkomst i lägenheten, själva huset och eventuellt grannlägenheter eller lokaler. Därefter kan behövas utrivning, eventuell torkning samt ny fuktmätning. Styrelsen kan efter överenskommelse komma att låta lägenhetsinnehavaren svara för utrivning.
 • Återställning och återuppbyggnad av ytskikten får ske först efter klartecken från styrelsen. Detta först efter att föreningen eventuellt behövt åtgärda skador på de delar av huset som föreningen enligt stadgarna svarar för.
 • Betalning av skadan följer respektives ansvar enligt stadgarna.
 • Om det är tydligt att en bostadsrättshavare har förorsakat skadan genom försumlighet eller vållande, kommer föreningen kräva ersättning av bostads-rättshavaren för sina kostnader eller självrisk. Värt att notera är att föreningen har en mycket högre självrisk (fn 22750sek) än en vanlig hemförsäkring.

Vad kan man som medlem göra för att undvika vattenläckage?
Vattenläckage kan bli både dyrbart och störande för de som drabbas. Vi listar därför några enkla åtgärder för att minimera risken. Framför allt så handlar det om boendes fortlöpande tillsyn och underhåll av egen utrustning i lägenheten.

Ta för vana att periodiskt inspektera och göra nedanstående;

 • Anslutningen till avloppsslangen för diskmaskinen skall sitta ordentligt påtryckt, samt vara låst med en slangklämma om den skall klara vattentrycket.>
 • Se till att diskmaskinen står på ett diskmaskinunderlägg så att ett eventuellt läckage i maskinen blir synligt innan stora mängder läckt ut.
 • Golvbrunnar och vattenlås behöver rensas regelbundet för att inte svämma över.
 • Stäng av vatten anslutningskranar till diskmaskinen och tvättmaskinen när du inte använder den.
 • Titta in under diskbänk att det inte droppar vatten med jämna mellanrum.
 • Titta i badrummet att det inte droppar eller rinner vatten från vattenanslutningar.

2018-09-23
Styrelsen

Faktablad om vattenskador  ››


 

Miljöpolicy

Vårt individuella beteende har betydelse för miljön.

Styrelsen anser att sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa är viktiga förutsättningar för en god boendemiljö. Styrelsen i Brf Geten 30 har därför beslutat verka för att miljöhänsyn tas i alla frågor och beslut som styrelsen handlägger.

Ett avfallsrum i källaren har inrättats för sortering av glas, papper, plast, förpackningar, kartonger och metall.

I ett grovavfallsrum kan man lägga större skräp och sådant som ej ryms inom ramarna för sopsorteringen samt kärl för insamling av såväl glödlampor, lysrör som lågenergilampor.

Styrelsen bestämmer tid från annan vad som får slängas i grovsoprummet. Anslag därom sätts upp på dörr och vägg.

I grovavfallsrummet finns ett stort kärl för insamling av elektroniskt avfall.

Återvinning av bruksföremål: i grovavfallsrummet finns hyllor där man kan ställa fungerande saker man vill bli av med och som kanske någon annan kan använda istället för att det slängs.

Miljöfarligt avfall t.ex målarfärg, batterier, lösningsmedel och liknande får ej lämnas i våra lokaler utan de boende uppmanas lämna sina miljöfarliga sopor till kommunens miljöbil som kommer 4 gånger om året till uppfarten vid Stefanskyrkan.

Armaturerna i de allmänna utrymmena byttes för några år sedan till mer energieffektiv belysning.

Ett fungerande miljöarbete blir aldrig färdigt. Det kommer hela tiden nya lösningar på gamla problem. Styrelsen avser därför följa utvecklingen för att kunna vidta ytterligare miljöfrämjande åtgärder när dessa kan förverkligas i vår förening.