Vid felanmälan

När man gör en felanmälan, ska man lämna namn och lägenhetsnummer.

När man gjort felanmälan sätter man upp en lapp på det ställe där felet finns. På lappen anges att felanmälan gjorts, namn och datum. Ring eller maila in felanmälan.

Om felet är i de allmänna utrymmena debiteras föreningen. Eftersom en utryckning för fel i de allmänna utrymmena kostar pengar för föreningen bör man innan man gör en felanmälan kontrollera om man kan göra något åt felet själv. En utryckning under icke ordinarie tid är kostsam, och kostar i allmänhet minst 5 000 sek.

Om felet upptäcks på en kväll eller helg kontrollera om åtgärden kan dröja till ordinarie arbetstid.

Vid fel i allmänna utrymmen och tvättstuga, kontakta Fastighetsägarna i första hand via mail:
eller via telefon 08-617 76 00.

Vid hissfel, ring Kone 0771-50 00 00 (knappval 1). Öppet dygnet runt.
(vid fall som inte är brådskande).

Vid felanmälan avseende egen lägenhet, står lägenhetsinnehavaren för kostnaden själv.

Vid fel på lägenhetens huvudsäkring, vilken sitter i elcentralen i källaren, kontakta styrelsen (Åke Löwegren eller Torbjörn Bodin i första hand) för att undvika att du får en kostnad för utryckning.


 

Brandsäkerhet

Trapphusen är vår utrymningsväg. Här får man inte förvara cyklar, barnvagnar, pulkor, pappersupplag eller annat material som är brännbart eller som kan hindra utrymning.
En liten matta utanför dörren är dock tillåten ur brandsäkerhetssynpunkt.

Källare och vind
I samtliga källar- och vindskontor ska det finnas hel kupa över lamporna i taket. Placeras brännbart material nära en 40 watts glödlampa kan det ta eld på några timmar.

Gasol eller magasin av färgburkar ej får förvaras i källar- och vindskontor.

Branddörrar, brandsläckare och brandfiltar
Alla dörrar som är märkta ”Branddörr” ska ur brandsäkerhetssynpunkt alltid vara stängda. Står en dörr öppen utan anledning, stäng den.

Brandsläckare och brandfiltar är uppsatta i källare, garage och uppe vid vindsförråd.

Den egna lägenheten
Brandvarnare
Alla hushåll i Stockholm måste enligt lag ha brandvarnare. Den som bor i lägenheten måste se till att brandvarnaren och batteriet fungerar.

Lägenhetsdörren
Sjutillhållarlåset får inte vara låst när man är hemma och nyckeln ska inte sitta i låset. Man ska bara använda vredet när man låser om sig när man är hemma. Detta för att man fort skall komma ut om olyckan är framme.

Grillar
Angående grillande på våra balkonger följer föreningen de rekommendationer som Brandskyddsföreningen har utfärdat – dvs. att elgrill är tillåtet att använda, men att kol- och gasolgrill ej är tillåtet.

Att tänka på när man pyntar
Vid juletid uppkommer många bränder. Ställ inte julgruppen på TV-apparaten, när man vattnar kan vatten rinna ner i TV-apparaten och orsaka kortslutning. En duk, som kommer över luftningen på bakstycket TV-apparaten, kan hindra ventilationen i en kanske gammal och dammig TV och det kan det lätt börja brinna.

Vad gör man om olyckan är framme?
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Försök släcka:

  • om det börjat brinna i en elektrisk apparat – drag först ur kontakten!
  • om det brinner vid spisen försök kväva elden med t.ex. ett lock, en filt eller en matta. Använd inte vatten vid bränder i fett eller olja!

Vid brand får inte hissen användas.


 

Ventilationssystemet

Huset är utrustat med till- och frånluftsaggregat med värmeväxling på frånluften, sk FTX-system, med fläktar på taket. Ventilationssystemet i huset är tidsinställt och besiktning (OVK) sker regelbundet.

Stoppa inte till ventilerna i lägenheten om det drar eller susar, det ger obalans i hela systemet. Meddela istället styrelsen om du har problem.

Det finns ingen fläkt ovanför spisen. Anordningen ovanför spisen är en gammal hederlig Spiskåpa. Denna är kopplad till husets ventilationsanläggning och innehåller inte någon egen fläkt men har ett frånluftsflöde som styrs av huvudfläkten. Ska man byta ut denna spiskåpa skall det vara till någon med motsvarande funktion (utan fläkt).

Om man har för avsikt att byta till en vanlig köksfläkt skall detta vara en kolfilterfläkt, En sådan fläkt FÅR INTE vara kopplad till ventilationssystemet därför att den i så fall kommer att orsaka obalans i ventilationssystemet och trycka ut matos i andra lägenheter. Vid en sådan ombyggnad får man INTE plugga ventilationen utan ska i stället se till att den återstående delen av ventilationstrumman som leds ut i köket med en ventil i ändan.

Det kan vara bra att känna till att en kolfilterfläkt inte fungerar bättre än en spiskåpa. Ingen av lösningarna ger tyvärr ett helt osfritt kök, men det är de lösningarna som är godkända att använda.