Vid ombyggnad av lägenhet

I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen.

Nä̈r vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen ovillkorligen underrättas och ansökan på vederbörlig blankett insändas senast en månad före ombyggnaden till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post styrelsen@geten30.se eller via föreningens brevlåda i 35:an på botten våningen.

Ansökan skall inkludera ritning som beskriver ombyggnaden och namn på det företag som skall utföra arbetet.

Ladda ner en pdf med regler för ombyggnad ››

Ladda ner en blankett för begäran om tillstånd till ändring i lägenhet ››