Vid ombyggnad och renovering av lägenhet

I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen.

Ombyggnad och/eller renovering av lägenhet kräver tillstånd av föreningen, styrelsen skall därför informeras i god tid inför planerat arbete. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad/renovering i lägenhet skall styrelsen ovillkorligen underrättas och ansökan på vederbörlig blankett insändas senast en månad före ombyggnaden till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post styrelsen@geten30.se eller via föreningens brevlåda i 35:an på bottenvåningen.

Aktiviteter som borrning, bilning eller fräsning utgör en utmaning i vår fastighet då konstruktionen innebär att ljud fortplantar sig och praktiskt taget orsakar kraftigt buller i hela fastigheten. Ihållande eller upprepad borrning eller andra kraftigt störande ljud får därför inte förekomma före kl. 07:00 och inte efter kl.18:00. För bilning och fräsning finns ytterligare begränsningar för när arbete får utföras. Visa hänsyn mot grannar och hyresgäster och se till att informera om arbete i god tid.

Ansökan skall inkludera ritning som beskriver ombyggnaden och namn på det företag som skall utföra arbetet. Checklista skall ikryssas i tillämpliga fall och signeras och bifogas ansökan. Frågan om ombyggnad tas sedan upp på kommande styrelsemöte och styrelsen meddelar därefter bostadsrättshavaren beslut.

Regler och information vid ombyggnad/renovering av lägenhet >>

Ansökningsblankett ombyggnad av lägenhet >>

Mall för anslag i hissar >>

Information om badrumsrenovering (Utkast) >>