Vid ombyggnad och renovering av lägenhet

En bostadsrättshavare har rätt att utföra åtgärder i sin lägenhet. Vissa åtgärder kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. ingrepp i en bärande konstruktion, installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, installation eller ändring av anordning för ventilation eller någon annan väsentlig förändring av lägenheten. Om du är osäker på om den åtgärd som önskas utföras i din lägenhet kräver tillstånd, vänligen kontakta styrelsen.

 

För åtgärder som kräver tillstånd ska ansökan (se nedan) skickas in till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post eller via föreningens brevlåda i 35:an på bottenvåningen senast en månad före ombyggnaden. Ansökan tas sedan upp på kommande styrelsemöte och styrelsen meddelar därefter bostadsrättshavaren beslut.

Aktiviteter som borrning, bilning eller fräsning utgör en utmaning i vår fastighet då konstruktionen innebär att ljud fortplantar sig och praktiskt taget orsakar kraftigt buller i hela fastigheten. Ihållande eller upprepad borrning eller andra kraftigt störande ljud får därför inte förekomma före kl. 07:00 och inte efter kl.18:00. För bilning och fräsning finns ytterligare begränsningar för när arbete får utföras. Visa hänsyn mot grannar och hyresgäster och se till att informera om arbete i god tid.

Regler och information vid ombyggnad/renovering av lägenhet >>

Ansökningsblankett ombyggnad av lägenhet >>

Mall för anslag i hissar >>

Information om badrumsrenovering >>