Vid ombyggnad av lägenhet

I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen.

Nä̈r vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen ovillkorligen underrättas och ansökan på vederbörlig blankett insändas senast en månad före ombyggnaden till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post styrelsen@geten30.se eller via föreningens brevlåda i 35:an på botten våningen.

Ansökan skall inkludera ritning som beskriver ombyggnaden och namn på det företag som skall utföra arbetet.

Regler för ombyggnad och blankett för ansökan ››