Vid bolåneförändringar

Det är nya rutiner vid ansökan, omläggning eller lösen av lån som innefattar pantsättning.

Vid dessa tillfällen postas alltid en begäran från banken till föreningen adress för koll eller uppdatering i lägenhetsregistret angående panten. Innan klartecken lämnats så kan inte lånet omsättas.

Föreningens register sköts av vår ekonomiska förvaltare Simpleko, som även har föreningens fullmakt och skriver på och returnerar bankens papper. Om ni behöver kontakta dem så finns kontaktuppgifter på Simplekos portal, portal.simpleko.se/.

För att snabba på och underlätta handläggningen så uppmanas alla medlemmar att tillse att banken skickar handlingarna direkt till Simpleko på föreningens adress:

Simpleko, Box 307, 751 05 Uppsala


 

Intyg om belåning av lägenhet

Intyg om belåning/pantförskrivning av lägenhet eller ändring av pantförskrivning fås av långivande bank och skall lämnas till styrelsen. Detta gör ni genom att posta det till Simpleko, Box 307, 751 05 Uppsala.


 

Blankett vid uthyrning i andra hand

En administrativ avgift på 4000 kr tas ut för de lägenheter som hyrs ut i andra hand fr.o.m. 2015.

Ladda ner en blankett ››