Vid bolåneförändringar

Det är nya rutiner vid ansökan, omläggning eller lösen av lån som innefattar pantsättning.

Vid dessa tillfällen postas alltid en begäran från banken till föreningen adress för koll eller uppdatering i lägenhetsregistret angående panten. Innan klartecken lämnats så kan inte lånet omsättas.

Föreningens register sköts av vår ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund AB, som även har föreningens fullmakt och skriver på och returnerar bankens papper. Om ni behöver ringa dom så är numret till kundtjänst;      010-1757100 och deras hemsida är http://www.rbekonomi.se

För att snabba på och underlätta handläggningen så uppmanas alla medlemmar att tillse att banken skickar handlingarna direkt till Förvaltning i Östersund AB på föreningens adress:

Brf Geten 30, ID 11401, Box 1071, 831 29 Östersund


 

Intyg om belåning av lägenhet

Intyg om belåning/pantförskrivning av lägenhet eller ändring av pantförskrivning fås av långivande bank och skall lämnas till styrelsen. Detta gör ni genom att posta det till föreningens adress; Brf Geten 30, ID 11401, Box 1071, 831 29 Östersund


 

Blankett vid uthyrning i andra hand

En administrativ avgift på 4000 kr tas ut för de lägenheter som hyrs ut i andra hand fr.o.m. 2015.

Ladda ner en blankett ››


 

Vid ombyggnad av lägenhet

I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen.

Nä̈r vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen ovillkorligen underrättas och ansökan på vederbörlig blankett insändas senast en månad före ombyggnaden till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post styrelsen@geten30.se eller via föreningens brevlåda i 35:an på botten våningen.

Ansökan skall inkludera ritning som beskriver ombyggnaden och namn på det företag som skall utföra arbetet.

Regler och blankett för ombyggnad ››