Ventilationssystemet

Huset är utrustat med till- och frånluftsaggregat med värmeväxling på frånluften, sk TFX-system med fläktar på taket. Ventilationssystemet i huset är tidsinställt och besiktning (OVK) sker regelbundet.

Stoppa inte till ventilerna i lägenheten om det drar eller susar, det ger obalans i hela systemet. Meddela istället styrelsen om du har problem.

Det finns ingen fläkt ovanför spisen. Anordningen ovanför spisen är en gammal hederlig Spiskåpa. Denna är kopplad till husets ventilationsanläggning och innehåller inte någon egen fläkt. Ska man byta ut denna spiskåpa skall det vara till någon med motsvarande funktion (utan fläkt).

Om man har för avsikt att byta till en vanlig köksfläkt skall detta vara en kolfilterfläkt, En sådan fläkt FÅR INTE vara kopplad till ventilationssystemet därför att den i så fall kommer att orsaka obalans i ventilationssystemet och trycka ut matos i andra lägenheter. Vid en sådan ombyggnad får man INTE plugga ventilationen utan ska i stället kapa lämplig del av ventilationstrumman och sätta en normal ventil i ändan på den återstående delen av ventilationstrumman.