Miljöpolicy

Vårt individuella beteende har betydelse för miljön.

Styrelsen anser att sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa är viktiga förutsättningar för en god boendemiljö. Styrelsen i Brf Geten 30 har därför beslutat verka för att miljöhänsyn tas i alla frågor och beslut som styrelsen handlägger.

Ett avfallsrum i källaren har inrättats för sortering av matavfall, tidningspapper samt förpackningar av glas, plast, kartonger och metall. Se mer under Avfallshantering.

I ett grovavfallsrum kan man lägga större skräp och sådant som ej ryms inom ramarna för sopsorteringen samt kärl för insamling av såväl glödlampor, lysrör som lågenergilampor.

Styrelsen bestämmer tid från annan vad som får slängas i grovsoprummet. Anslag därom sätts upp på dörr och vägg.

I grovavfallsrummet finns ett stort kärl för insamling av elektroniskt avfall.

Återvinning av bruksföremål: i grovavfallsrummet finns hyllor där man kan ställa fungerande saker man vill bli av med och som kanske någon annan kan använda istället för att det slängs.

Miljöfarligt avfall t.ex målarfärg, batterier, lösningsmedel och liknande får ej lämnas i våra lokaler utan de boende uppmanas lämna sina miljöfarliga sopor till kommunens miljöbil som kommer 4 gånger om året till uppfarten vid Stefanskyrkan.

Armaturerna i de allmänna utrymmena byttes för några år sedan till mer energieffektiv belysning.

Under 2021 installeras elbilsladdare på samtliga garageplatser i fastigheten. 

Ett fungerande miljöarbete blir aldrig färdigt. Det kommer hela tiden nya lösningar på gamla problem. Styrelsen avser därför följa utvecklingen för att kunna vidta ytterligare miljöfrämjande åtgärder när dessa kan förverkligas i vår förening.