Intyg om belåning av lägenhet

Intyg om belåning/pantförskrivning av lägenhet eller ändring av pantförskrivning fås av långivande bank och skall lämnas till styrelsen.