Föreningsstämma
(stadgarnas § 30)

Informationsmöten brukar arrangeras på våren i samband med föreningsstämman. Där har alla boende möjlighet att ta upp och diskutera olika ämnen och styrelsen informerar då om aktuella frågor.

Arbetsdagar för städning av gård och fastighet arrangeras vår och höst. Information och datum för möten och arbetsdagar lämnas några veckor i förväg.