Gården

Gården, pergolan och växthuset är till för alla boende i
föreningen, mysiga platser där vi kan umgås med
varandra eller med våra vänner.
För att hålla vår fina gård snygg och för allas trivsel, är
det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla snyggt. Styrelsen
har därför fastställt några enkla regler:

Pergolan

 • Om man vill försäkra sig om att kunna använda bord i pergolan en viss tid så sätter man upp anslag i hissarna
 • Visa dina grannar hänsyn - tänk på ljudnivån då ljudet fortplantar sig uppåt och ut på hela gården
 • Söndag till torsdag skall det därför vara tyst kl 22, fredag & lördag kl 24
 • Om du använder grillen ansvarar du för att rengöra den, och tömma den på aska, som när den är kall kan slängas i gårdens soptunna
 • Matavfall och rester från din picknick tas med hem. För att undvika att råttor lockas hit används soptunnan endast för växtavfall och kall aska från grillen
 • Torka av bord, stolar och städa upp efter er. Ställ tillbaka borden så de står tvärs pergolan med 6 stolar runt varje bord

Gården

 • Vattenslangen är endast avsedd för att vattna våra växter, hjälp gärna till med det
 • Använd gärna gräsmattan till att spela badminton, krocket, kubb eller spel med lätt plastboll. Bollspel på gårdens asfaltsyta är däremot inte tillåtet, med hänsyn till boende
 • Bouleutrustning finns i förrådet, kratta banan när ni spelat färdigt. Minderåriga får endast spela boule i målmans sällskap
 • Föräldrar ansvarar för sina minderårigas lek på gården. Klättring på pergola, blomlådor, grill, lanternin eller växthus är absolut förbjudet
 • Spola av asfalten om kritor använts

Skötsel
Snöskottning, gräsklippning och vattning av rabatter sköter vi själva, detta för att minska föreningens kostnader. Redskap finns i barnvagnsrummet i 35:an, portnyckeln går till låset. Sand, salt, skyffel och sopkvastar ställs normalt ut i varje entré inför vintern. Vi uppmanar boende i varje uppgång att hjälpa till att skotta och halkbekämpa direkt efter ett snöfall. Då unviker vi isbildning med halkrisk som följd.

Grill
Föreningen har en grill för utlåning som förvaras i förrådsrummet i 35:ans gårdsplan. Om du lånar grillen: var noga med att göra ren den efteråt och ställa tillbaka den i förrådsrummet.

Trivselregler