Förvaltning

Styrelsen har tecknat avtal med olika firmor angående exempelvis fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och vitvaruservice.

Fastighetsskötsel & vitvaruservice:
Fastighetsägarna service Stockholm AB.  • tel. 08-617 76 00

Ekonomisk förvaltare:
Simpleko. 018-66 01 60 (vardagar 09:00-12:00). portal.simpleko.se