Cyklar och cykelrum

Cyklar som används regelbundet kan stå i cykelställen på gården, övriga kan ställas i cykelrummet i källarplanet under 37:an.

Det är många cyklar som skall få plats. Använder du cykeln sällan önskar vi att cykeln hängs upp i någon av takkrokarna. Ni som cyklar regelbundet ombedes att inte ställa cykeln i vägen för andra. Hitta en plats på sidan bredvid de andra cyklarna.

Cyklar som parkeras på gården skall ej blockera tillfarten för gående. Cyklar får endast uppställas i cykelställen innanför gräsmattan.