Cyklar och cykelrum

Cyklar som används regelbundet kan stå i cykelställen på gården, övriga kan ställas i cykelrummet i källarplanet under 37:an.

Det är många cyklar som skall få plats. Använder du cykeln sällan önskar vi att cykeln hängs upp i någon av takkrokarna. Ni som cyklar regelbundet ombedes att inte ställa cykeln i vägen för andra. Hitta en plats på sidan bredvid de andra cyklarna.

Cyklar som parkeras på gården skall ej blockera tillfarten för gående. Cyklar få bara uppställas mellan inre grinden och pergolan.