Brandsäkerhet

Trapphusen är vår utrymningsväg. Här får man inte förvara cyklar, barnvagnar, pulkor, pappersupplag eller annat material som är brännbart eller som kan hindra utrymning.
En liten matta utanför dörren är dock tillåten ur brandsäkerhetssynpunkt.

Källare och vind
I samtliga källar- och vindskontor ska det finnas hel kupa över lamporna i taket. Placeras brännbart material nära en 40 watts glödlampa kan det ta eld på några timmar.

Gasol eller magasin av färgburkar ej får förvaras i källar- och vindskontor.

Branddörrar, brandsläckare och brandfiltar
Alla dörrar som är märkta ”Branddörr” ska ur brandsäkerhetssynpunkt alltid vara stängda. Står en dörr öppen utan anledning, stäng den.

Brandsläckare och brandfiltar är uppsatta i källare, garage och uppe vid vindsförråd.

Den egna lägenheten
Brandvarnare
Alla hushåll i Stockholm måste enligt lag ha brandvarnare. Den som bor i lägenheten måste se till att brandvarnaren och batteriet fungerar.

Lägenhetsdörren
Sjutillhållarlåset får inte vara låst när man är hemma och nyckeln ska inte sitta i låset. Man ska bara använda vredet när man låser om sig när man är hemma. Detta för att man fort skall komma ut om olyckan är framme.

Grillar
Angående grillande på våra balkonger följer föreningen de rekommendationer som Brandskyddsföreningen har utfärdat – dvs. att elgrill är tillåtet att använda, men att kol- och gasolgrill ej är tillåtet.

Vad gör man om olyckan är framme?
Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Försök släcka:

  • om det börjat brinna i en elektrisk apparat – drag först ur kontakten!
  • om det brinner vid spisen försök kväva elden med t.ex. ett lock, en filt eller en matta. Använd inte vatten vid bränder i fett eller olja!

Vid brand får inte hissen användas.