Blankett vid uthyrning i andra hand

En administrativ avgift på 4000 kr tas ut för de lägenheter som hyrs ut i andra hand fr.o.m. 2015.

Ladda ner en blankett ››