Barnvagnsrum

Barnvagnrum finns på gårdsplanet i 37:an och det finns även rum som kan användas till barnvagnar på gårdsplanet i 33:an.