Stadgar

Bostadsrättsföreningen Geten 30:s stadgar antogs vid föreningsstämman 14 juni 2023.

Ladda ner bostadsrättsföreningens stadgar i pdf-form ››

Föreningens historia

Bostadsrättsföreningen Geten 30 bildades år 2001. Efter flera års förberedande arbete kunde den dåvarande styrelsen inför julen 2000 informera de boende i huset om att köpekontraktet med AB Familjebostäder var påskrivet den 11 december och att tillträde skulle ske den 15 januari 2001 kl. 14.00.

Året hade då präglats av ett intensivt arbete för att kunna genomföra ombildningen och i verksamhetsberättelsen för år 2000 ville styrelsen ”framföra ett stort tack till medlemmarna för deras stöd och positiva uppmuntran”. Vid föreningsstämman den 12 februari 2001 i Haga Tingshus konstituerades föreningen.