Stämman och styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år under vårkanten. Mellan stämmorna leds föreningen av en styrelse som väljs av föreningsstämman.

En förteckning över styrelsens ledamöter finns anslagen i varje port i fastigheten, samt på informationstavlan i korridoren i källaren.

I den gråa brevlådan på bottenvåningen i 35:an kan du lägga meddelanden till styrelsen. Den töms 2–3 gånger per vecka. Det går också bra att skicka e-post till . Använd även denna e-postadress om du har idéer eller förbättringar.

Nedan finns information om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen:

Kaj Björkman, ordförande 
Frejgatan 37, 6 tr 
E-post: 

My Melander, vice ordförande
Brandskydd
Frejgatan 37, 4tr 
E-post:

Åke Löwegren
Teknik och underhåll 
Frejgatan 37, 1 tr 
E-post:

Gunilla Berninge
Sekreterare & information 
Frejgatan 35, 4 tr 
E-post:

Kajsa Schrewelius
Kassör
Frejgatan 37, 2 tr
E-post:   

Clas Camnerin
IT & hemsida 
Frejgatan 37, 2 tr 
E-post: 

Jonas Olofsson
Suppleant
Frejgatan 37, 3 tr
E-post: