Stämman och styrelsen

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls en gång per år under vårkanten. Mellan stämmorna leds föreningen av en styrelse som väljs av föreningsstämman.

En förteckning över styrelsens ledamöter finns anslagen i varje port i fastigheten, samt på informationstavlan i korridoren i källaren.

I den gråa brevlådan på bottenvåningen i 35:an kan du lägga meddelanden till styrelsen. Den töms 2–3 gånger per vecka. Det går också bra att skicka e-post till . Använd även denna e-postadress om du har idéer eller förbättringar.

Nedan finns information om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen:

Kaj Björkman, ordförande 
Frejgatan 37, 6 tr 
Mobil: 0709 73 45 40
E-post: 

Åke Löwegren, vice ordförande 
Teknik och underhåll 
Frejgatan 37, 1 tr 
Mobil: 0723 25 66 03 
E-post:

Gunilla Berninge
Sekreterare & information 
Frejgatan 35, 4 tr 
Mobil: 070 2166612
E-post:

Torbjörn Bodin
Teknik, underhåll & brandskydd
Frejgatan 33, 5 tr 
Mobil: 0730 451183
E-post:  

Hans van Turnhout
Kassör
Frejgatan 33, 4 tr
Mobil: 0723 108120
E-post:  

Clas Camnerin
IT & hemsida 
Frejgatan 37, 2 tr 
Mobil: 0733 600789
E-post: 

Josefin Aspegren Westin, suppleant
Backoffice & admin
Frejgatan 37, 5 tr
Mobil: 0705 157997
E-post: