Vid vattenskada

7 november 2018

Läckage av vatten orsakar ofta stora skador på både lägenhet och allmänna ytor i en förening. Alla vattenskador måste därför anmälas och hanteras på rätt sätt.

Klicka här för att läsa mer ››