Turlista för farligt avfall

25 mars 2016

Farligt avfall som färger och lösningsmedel får inte läggas i grovsoprummet utan lämnas till Trafikkontorets lastbilar. Den mobila miljöstationen tar emot privatpersoners farliga avfall och småelektronik (upp till en mikrovågsugns storlek).

Här kan du ladda ner en aktuell turlista för Norrmalm ››