Rutiner vid VMA

3 september 2019

2019-09-03 Upprättat rutiner för hur brf Getens styrelse ska agera vad gäller fastighetens ventilationssystem i händelse av att VMA påbjudit åtgärder av ventilationssystemen i fastigheten.

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varje styrelsemedlem i Geten30 ska ha kunskaper om hur ventilationssystemen i fastigheten stoppas och startas, i händelse av att Räddningstjänsten, MSB eller annan utfärdat ett VMA.