Regler vid ombyggnad

28 maj 2018

Regler för ombyggnad av lägenhet.
I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen ovillkorligen underrättas och ansökan på vederbörlig blankett insändas senast en månad före ombyggnaden till Brf Geten 30:s styrelse, företrädesvis via e-post styrelsen@geten30.se, eller via föreningens brevlåda i 35:an b.v. Ansökan skall inkludera ritning som beskriver ombyggnaden och namn på det företag som skall utföra arbetet.

Ladda ner en pdf med all information ››