Mobila Miljöstationer

11 februari 2019

 

Den mobila miljöstationen stannar vid Döbelnsgatan / Frejgatan 

Rensa skåp, källare och förråd och ta med dina galma färgburkar, kemikalier o dyl till mobila miljöstationen. Där tar man emot privatpersoners farliga avfall och elavfall upp till en mikrougns storlek.

Turlistan för mobila miljöstationen 2020

Torsdag 20 februari, 18.00–18.30
Lördag 18 april, 12.00–13.00
Måndag 18 maj, 20.15–20.45
Lördag 13 juni, 12.00–13.00
Tisdag 22 september, 18.00–18.30
Lördag 10 oktober, 12.00–13.00
Lördag 28 november, 12.00–13.00
Onsdag 2 december, 20.15–20.45