Mobila Miljöstationer

11 februari 2019

 

Den mobila miljöstationen stannar vid Döbelnsgatan / Frejgatan 

Rensa skåp, källare och förråd och ta med dina galma färgburkar, kemikalier o dyl till mobila miljöstationen. Där tar man emot privatpersoners farliga avfall och elavfall upp till en mikrougns storlek.

Turlistan för mobila miljöstationen 2021

Onsdag 24 februari, 18.00–18.30
Lördag 10 april, 12.00–13.00
Onsdag 19 maj, 20.15–20.45
Lördag 12 juni, 12.00–13.00
Måndag 20 september, 18.00–18.30
Lördag 9 oktober, 12.00–13.00
Tisdag 30 november, 20.15–20.45
Lördag 4 december, 12.00–13.00