För Nyinflyttade

22 november 2018

 

Checklista för introduktion av nyinflyttade

Denna checklista skall vara ett stöd för Brf Geten30 styrelse samt för ny medlem som flyttar in i huset.

Då medlemsansökan är tillstyrkt på styrelsemöte så skickas detta dokument till nya medlemmen/medlemmarna.

En ansvarig i styrelsen utses med uppgift att vara kontaktperson samt introducera de(n) nya efter inflyttning i bostadsrätten.

 

Kontaktuppgifter till ny medlem – styrelsen kontaktar tillträdande och ber dom meddela styrelsen (styrelsen@brfgeten30.se)
a. Namn

b. Lägenhetsnummer

c. Våning  

d. Telefonnummer

e. Email

f. Styrelsen ber samtidigt om medgivande för att samla den informationen på föreningens kontaktlista enligt GDPR.

Kontaktperson i styrelsen avseende introduktion i huset meddelas tillträdande medlem.
Tillträdande medlem kontaktar styrelsens kontaktperson och meddelar;
Namn som skall upp på lägenhetsdörr
Namn som skall in på anslagstavla i port och källare
  Namn och telefonnummer (upp till 2 st) som skall läggas in på porttelefonen för in-passage genom porten.
Inflyttningsdatum
Efter inflyttning av ny medlem så bestäms en tid för en rundvandring i huset med information om fastighetens utbud o vilka regler som gäller. Medlem kontaktar själv styrelsens kontaktperson för att avtala tid.
Vid rundvandring så introduceras även ny medlem till var information finns på hemsidan, regler för felanmälan och andra rutiner.
Kontaktperson i styrelsen beställer själv och koordinerar med informations- och IT- ansvarig punkt 1 och 3 ovan.

Stockholm 2018-11-09

Styrelsen