E-postlista

25 mars 2016

E-postlista för Geten 30

Styrelsen kommunicerar med medlemmarna via e-post. 

De som inte har e-post får i stället information  i brevlådan.

Är du intresserad av att få styrelsens informationsutskick på mailen? Mejla dina uppgifter till ange att du vill vara med på vår E-postlista.